Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Angol-Amerikai Intézet          easi up30 graybckgrnd

diplomaöröm

A záróvizsgán a vizsgázók bizonyítja, hogy az alapfokozat birtokában az angol alapképzési szakon végzett hallgatóként képesek:

– az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére;
– az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten;
– az anglisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alapvető kutatási technikáinak alkalmazására;
– általános szövegek alapszintű fordítására;
– Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gyakorlása során.

diplomaátadóAlkalmasak:
– megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalmazására a kulturális kapcsolatok ápolása terén nyelvi közvetítői szerep betöltésére;
– az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, különösen az angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben;
– tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására;
– az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére.

Rendelkeznek:
az angol nyelv és kultúra iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal.

A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése és a szakdolgozat elfogadása.


A kritérium jellegű záróvizsga három részből áll:
-  egy írásbeli nyelvi vizsgából, amelyen a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a közös európai referenciarendszer szerint minimum C1-es szinten tudják használni a választott nyelvet (minimális teljesítési szint: 60%);
- egy szóbeli részből, amelyen a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy elsajátították a  képzési terv által előírt legfontosabb ismereteket (az előzetesen kiadott tételjegyzékek alapján), és hogy szóbeli kifejező készségük megfelel a közös európai referenciarendszer szerinti minimum C1-es szintnek. A szóbeli vizsga által ellenőrzött ismeretek közé nyelvészeti, irodalmi/irodalomtörténeti és országismereti témák tartozhatnak.

- A szakdolgozat védéséből.

A záróvizsga eredménye az írásbeli és a szóbeli részben megszerzendő jegyek átlaga azzal a kitétellel, hogy ha bármelyik részjegy elégtelen, akkor a záróvizsga összesített érdemjegye is elégtelen.
diploma

A záróvizsga eredménye a szakdolgozatra kapott bírálati jegyek, a szóbeli védés jegye, az írásbeli záróvizsga-komponensre kapott jegy, valamint a szóbeli tételekre kapott jegyek átlagából áll össze, azzal a kitétellel, hogy ha bármelyik részjegy elégtelen, akkor a záróvizsga összesített érdemjegye is elégtelen.

 

záróvizsga számítása