Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Angol-Amerikai Intézet          easi up30 graybckgrnd

A kutatási dolgozat beadása:

A kutatási dolgozatot 1 fűzött példányban, valamint elektronikus formában (a témavezetőnek megküldött pdf fájlban) az Intézethez kell benyújtani. A külső borítón fel kell tüntetni a „Major paper” megnevezést, a hallgató nevét, szakját – Angol alapképzési szak (BA)/Angol nyelv és kultúra tanára (MEd) – és a dolgozat készítésének évét. A kutatási dolgozathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke:

Nyilatkozat

Aláírásommal igazolom, hogy a ............................. című kutatási dolgozat saját önálló munkám eredménye, amelyért eddig még kreditet vagy oklevelet nem szereztem. A felhasznált nyomtatott, elektronikus vagy szóbeli forrásokat a kutatásmódszertani eljárásoknak megfelelően idéztem és jelöltem meg.

A kutatási dolgozat terjedelme, nyelve:

Legalább 15 oldal. A terjedelembe csak a tényleges szövegoldalak számítanak, a címlap, a tartalomjegyzék, a bibliográfia és a függelékek nem.

Betűtípus: Times New Roman; betűnagyság: 12-es; sortávolság: 1,5; margók: bal oldalon 3,5 cm (köttetés miatt), a többi oldalon 2,5 cm.

A dolgozat nyelve angol.

Hivatkozási rend: APA (lásd pl. itt: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html )