English (UK)Magyar (HU)
Angol-Amerikai Intézet
free templates joomla

Kutatási dolgozat - Nyilatkozat

A kutatási dolgozathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke.


Nyilatkozat


Aláírásommal igazolom, hogy a ……………………….. című kutatási dolgozat saját önálló munkám eredménye, amelyért eddig még kreditet vagy oklevelet nem szereztem. A felhasznált nyomtatott, elektronikus vagy szóbeli forrásokat a kutatásmódszertani eljárásoknak megfelelően idéztem és jelöltem meg.

Kutatási dolgozat/Major paper

A kutatási dolgozat előfeltétele a Szakdolgozati szeminárium I. felvételének.

Jellegét tekintve a kutatási dolgozat témája lehet elméleti, illetve – ahol kísérletezésre, megfigyelésre lehetőség van (pl. nyelvészet, alkalmazott nyelvészet) – gyakorlati.

A kutatási dolgozat célja:

A kutatási dolgozattal a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint az angol nyelven való értekezésben megkívánt módszertani és nyelvi-stiláris eljárások alkalmazására egy rövid, körülbelül 15 oldalas dolgozatban.

Témaválasztás, témavezető:

Témaválasztásra az Intézet által kiírt témákból van lehetőség. A témakínálat évente változhat az intézetigazgató döntése alapján. A témavezető az Intézet bármely oktatója lehet. A témaválasztást az intézetigazgatónak jóvá kell hagynia.

Címbejelentés, konzultációk:

A témaválasztást a hallgató köteles egy – általa felkért – témavezetővel ellenjegyeztetni az Intézet által meghatározott formanyomtatványon (Major paper form). A témaválasztás elfogadását az intézetigazgató aláírásával jelzi.

 

Ha a hallgató a tavaszi félévben (február) készíti el a kutatási dolgozatot: 

 • február utolsó péntekje 12.00 óra: a kitöltött Major paper form leadási határideje.
 • március: a témavezető útmutatása alapján irodalmazás, bibliográfia összeállítása, a választott téma pontosítása.
 • legalább négy (havi egy) konzultáció. A konzultációkon be kell mutatni a folyamatosan készülő anyagot írásban. A konzultáción történő megjelenést a témavezető aláírásával igazolja.
 • március 30. a dolgozat egy fejezetének, részletes tartalomjegyzékének és bibliográfiájának elkészítése.
 • május 31. a kutatási dolgozatleadásának határideje.

Ha a hallgató az őszi félévben (szeptember) készíti el a kutatási dolgozatot:

 • szeptember utolsó péntekje 12.00 óra: a kitöltött Major paper form leadási határideje.
 • október: a témavezető útmutatása alapján irodalmazás, bibliográfia összeállítása, a választott téma pontosítása.
 • legalább négy (havi egy) konzultáció. A konzultációkon be kell mutatni a folyamatosan készülő anyagot írásban. A konzultáción történő megjelenést a témavezető aláírásával igazolja.
 • október 31. a dolgozat egy fejezetének, részletes tartalomjegyzékének és bibliográfiájának elkészítése.
 • december 31. a kutatási dolgozatleadásának határideje.

 

A kutatási dolgozat beadása:

A kutatási dolgozatot 1 fűzött példányban, valamint elektronikus formában (a témavezetőnek megküldött pdf fájlban) az Intézethez kell benyújtani.

 • A külső borítón fel kell tüntetni a „Major paper” megnevezést, a hallgató nevét, szakját – angol alapképzési szak (BA) – és a dolgozat készítésének évét.
 • A kutatási dolgozathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke.

Nyilatkozat

Aláírásommal igazolom, hogy a ……………………….. című kutatási dolgozat saját önálló munkám eredménye, amelyért eddig még kreditet vagy oklevelet nem szereztem. A felhasznált nyomtatott, elektronikus vagy szóbeli forrásokat a kutatásmódszertani eljárásoknak megfelelően idéztem és jelöltem meg.

 

A kutatási dolgozat terjedelme, nyelve:

Legalább 15 oldal. A terjedelembe csak a tényleges szövegoldalak számítanak, a címlap, a tartalomjegyzék, a bibliográfia és a függelékek nem.

Betűtípus: Times New Roman; betűnagyság: 12-es; sortávolság: 1,5; margók: bal oldalon 3,5 cm (köttetés miatt), a többi oldalon 2,5 cm.

A dolgozat nyelve angol.

 

A kutatási dolgozat bírálata, határideje:

 • A dolgozat értékelését elsősorban a szakmai tartalom alapján a témavezető adja, aki részletes elemző véleményt készít.
 • A témavezető által elkészített bírálatot az Intézet legkésőbb egy héttel a vizsgaidőszak vége előtt megküldi a hallgatónak. 

 iconKutatasi+dolgozat_Major+paper (296.46 KB)

Jelentkezési lap a kutatási dolgozatra (kérjük számítógéppel vagy írógéppel kitölteni):

iconMajor+paper+form (447.5 KB)