English (UK)Magyar (HU)
Angol-Amerikai Intézet
free templates joomla

Angoltanári szakok 2017 után

Tanári szakképzettség 2013-tól a) osztatlan képzésben, tanárszakon, tanárszakokon, vagy b) BA/BSc diploma után vagy c) az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozatot követően, vagy d) általános iskolai (nem angol) osztatlan tanári oklevéllel, főiskolai szintű (nem angol) tanári oklevéllel, egyetemi szintű (nem angol) tanári oklevéllel; mestertanári (nem angol) oklevéllel; tanítói oklevéllel tanári mesterszakon szerezhető.

a.)    Érettségi után az OSZTATLAN, kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és befejezni.

A tanárképzésben szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA);  a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles általános iskolai/középiskolai angol nyelv és kultúra tanára. (Angol nyelvű megjelölése: teacher of English as a foreign language). Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd.

A képzési idő félévekben és az összegyűjtendő kreditek száma a tanárképzés különböző formái szerint változik: aa) 10 félév, 300 kredit általános iskolai tanárszak esetén , ab) 11 félév, 330 kredit, ha az egyik tanárszak középiskolai közismereti tanárszak vagy az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak; és ac) 12 félév, 360 kredit, ha mind a két tanárszak középiskolai közismereti tanárszak, illetve az egyik tanárszak az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó, osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak.

b.)    Alapszakos (BA/BSc) diploma után is lehet tanárszakra jelentkezni. Alapképzés után, BA/BSc oklevéllel rendelkezőknek a képzési idő attól függően változhat, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének lenni, illetve rendelkeznek-e minor szakkal vagy nem (általános iskolai tanár: minor nélkül: 7 félév; minorral: 5 félév; középiskolai tanár: minor nélkül: 8 félév; minorral: 6 félév).

BA/BSc oklevéllel rendelkezők az alábbi feltétellel jelentkezhetnek:

-         alapképzés minorral vagy minor nélkül (pl. Anglisztika BA + német minor).

-         ha anglisztika BA oklevéllel rendelkezik, akkor mellé egy másik tanárszakot kell megjelölnie (pl: német, informatika, kémia, magyar)

-         ha az angoltanári szakot második szakként jelöli meg a jelentkező: nincs előírt nyelvvizsga követelmény,

-         jelentkezni a felvi.hu oldalon elektronikus formában kell (A legközelebbi határidő: 2017. február 15.)

MESTERKÉPZÉS

Mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek tanítói vagy tanári VAGY diszciplináris egyetemi vagy mesterszintű diplomával:

-         kizárólag egyszakos képzésre lehet jelentkezni

-         a képzés levelező munkarendbe került meghirdetésre

c.c. )    2 félévesre jelentkezhet (egyszakos képzésre):

-         nem tanári mester diploma után (anglisztika vagy amerikanisztika MA)

d.d.)    2 félévesre jelentkezhet (egyszakos képzésre):

-         osztatlan általános iskolai angol tanári oklevéllel

-         főiskolai szintű angol tanári oklevéllel

4 félévesre jelentkezhet (egyszakos képzésre) C1 angol nyelvvizsga bizonyítvánnyal:

-         általános iskolai (nem angol) osztatlan tanári oklevéllel

-        főiskolai szintű (nem angol) tanári oklevéllel

-                egyetemi szintű (nem angol) tanári oklevéllel

-                mestertanári (nem angol) oklevéllel

-                tanítói oklevéllel (általános iskolai tanári oklevelet szeretne szerezni)

5 félévesre jelentkezhet (egyszakos képzésre) C1 angol nyelvvizsga bizonyítvánnyal

-         tanítói oklevéllel (középiskolai tanári oklevelet szeretne megszerezni)

A tanulmányok végén szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként megvédeni.

 A végzett hallgató angol nyelvtudás, nyelvhasználat terén

–Magas, legalább C1 szintű, használható nyelvtudással, interkulturális kommunikatív kompetenciákkal rendelkezik. Képes az angol nyelv gördülékeny, helyes, magabiztos, a mindenkori kontextusba illő használatára.

 A célnyelvi kultúrák közvetítése terén

 –Ismeri az angol nyelvű kultúrákat, képes a kultúrák közötti közvetítésre, az interkulturális kompetencia fejlesztésére. Ismeri a jellemző szellemi és művészeti irányzatokat, megjelenési formáit, műveit, azokat képes hatékonyan, motiválóan, nyelvtanítás céljára alkalmazni (angol nyelvű, brit, amerikai, ausztrál, ír, kanadai, stb. kultúrák, kortárs irodalmi, képzőművészeti, filmes, zenei művek, trendek).

 Szaktudományi, szakmódszertani tudás terén

 –Ismeri a nyelvészet fő ágainak alapjait; tudását a nyelvtanítás során képes alkalmazni.

 –Ismeri az első, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, illetve az elméleti kérdésekről szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és adni.

 Választható szakpárok:

 angol nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret, környezettan tanára (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár (középiskolai; 12 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (középiskolai; 12 félév) 

 angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár (középiskolai; 12 félév) 

 angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára (középiskolai; 12 félév) 

 angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret, környezettan tanára (középiskolai; 12 félév)

 

Projektszeminárium/Iskolai gyakorlat

Eljárási rend a „Projektszeminárium”, a „Projektszeminárium A”,

a „Projektszeminárium B” és a „Csoportos iskolai gyakorlat” c. kurzusokhoz

 

Azon angol alapszakos (valamennyi specializáció ) vagy angol nyelv és kultúra tanára (osztatlan tanári) vagy anglisztika mesterszakos vagy angoltanári mesterszakos hallgatók, akik tanulmányaikat nappali vagy levelező tagozaton 2013 szeptemberében vagy azt követően kezdték/kezdik meg, képsük során további kötelező kurzusként– képzésüknek és tagozatuknak megfelelően – Projektszeminárium”, a „Projektszeminárium A”, a „Projektszeminárium B” és a „Csoportos iskolai gyakorlat” c. szemináriumokat is teljesíteniük kell az alábbiak szerint:

 

A teljesítés leírása:

 Projektszeminárium.pdf

 

Kérvény:

Kerveny_Projektszeminariumok.pdf

Miért a Pannon Egyetemen?

Miért jó, ha a Pannon Egyetemen szerzek anglisztika BA-t?

 • Intézetünk képzési kínálata messzemenően megfelel az EU elvárásainak.
 • Az anglisztika szak nem csak a mesterfokozat megszerzésére készíti fel a hallgatókat, hanem a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudást is kínál.
 
 • Unikumnak számít például, hogy az anglisztika alapszakon belül hallgatóink a megfelelő számú kredit összegyűjtésével nemzetközi szakmai kommunikáció specializációt is szerezhetnek, melyek végzett hallgatóinknak komoly versenyelőnyt kínálnak a munkaerőpiacon.
 • Ha a BA fokozat megszerzése után pedig valaki tovább szeretne tanulni, Európa bármely más mesterképzésére is jelentkezhet, hiszen diplománkat egész Európában elismerik.
 • Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karunkon is létezik mesterképzés és tanári mesterképzés, így tehát, ha már nagyon megszerették városunk és egyetemünk, az alapszakos diploma megszerzése után hallgatóink nálunk is részt vehetnek mesterképzéseken.
 • Az Intézet és a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar oktatói pedig folyamatosan azon dolgoznak, hogy még több és jobb olyan képzést alakítsanak ki, amelyek méltóak arra a hírnévre, melyet karunk Magyarországon egyedülálló módón megszerzett azzal, hogy nálunk a humán-, a társadalom-, és a természettudományok diszciplináris összhangja és harmonikus együttélése már megvalósult.

Mit fogok itt tanulni?

 

Az anglisztika alapszakon tanulók olyan ismereteket és képességeket szereznek, melynek birtokában képesek:

 • az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére
 • az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten
 • általános szövegek fordítására
 • Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gyakorlása során
 • megszerzett tudásukat alkotó szelleműen alkalmazzák a kulturális kapcsolatok ápolása terén nyelvi közvetítőként
 • az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatokat láthatnak el, különösen az angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben;
 • tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok láthatnak el;
 • az idegenforgalomban nyelvi közvetítőként működhetnek
 • Ezen felül hallgatóinknak:
 • a nappali tagozaton lehetősége nyílik 50 kredites minor szak választására
 • nappali tagozatos egyszakos egyetemi alapképzésben, illetve a levelező tagozatos egyetemi alapképzésben hallgatóink a szakhoz kapcsolódó 30 kredites specializációt választhatnak nemzetközi kommunikáció szakirányon
 • Hol helyezkedhetem el a BA diplomámmal?
 • Oktatásban, tudományos, kulturális, kormányzati és európai intézményeknél; de végzett hallgatóinkat szívesen várják a gazdasági életben is, hiszen a magas szintű angol nyelvtudást, műveltséget, kiemelkedő kommunikációs és írásbeli készségeket ebben a szférában jól megbecsülik.

Mikor kell eldöntenem, hogy szeretnék-e mesterképzésre is jelentkezni? 

Mesterképzésre jelentkezni csak már megszerzett BA fokozat birtokában lehet. A diploma mellékleteként az egyetem kibocsát egy mellékletet (Europass), mely részletesen leírja a hallgatók tanulmányait, a felvett órákat, a megszerzett képességeket. Ezt bemutatva bármikor lehet jelentkezni mesterképzésre Európa bármely országában.

Lehet munka mellett is?

Igen, Intézetünk levelező tagozaton is kínál alap- (kreditpótló is!), mester-, és tanári képzést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pénteki, illetve szombati napokra  koncentráljuk az előadásokat és a szemináriumokat.

A felkészülést írásos és elektronikus tananyagok is segítik. (Moodle)

 

Tanulmányi linkek

Elektronikus ügyintézés:

Neptun

Távoktatási modul:

Moodle

Oktatási Igazgatóság

Hallgatói Önkormányzat

Pályázatok, ösztöndíjak:

Erasmus

Balassi Intézet

Campus Hungary

Fulbright Hungary

Facebook