Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Angol-Amerikai Intézet          easi up30 graybckgrnd

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50 %-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgatóra a bizonyos feltételek valamelyike megfelel.

Rendkívüli szociális támogatás

Rendkívüli szociális támogatás igényelhető a Hallgatói Önkormányzatnál.

Rendszeres szociális támogatás

Rendszeres szociális támogatás igényelhető a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatánál.