Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Angol-Amerikai Intézet          easi up30 graybckgrnd

 Miért jó, ha a Pannon Egyetemen szerzek anglisztika BA-t? 
 • Intézetünk képzési kínálata messzemenően megfelel az EU elvárásainak. puzzle
 • Az anglisztika szak nem csak a mesterfokozat megszerzésére készíti fel a hallgatókat, hanem a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudást is kínál.
 • Unikumnak számít például, hogy az anglisztika alapszakon belül hallgatóink a megfelelő számú kredit összegyűjtésével nemzetközi szakmai kommunikáció specializációt is szerezhetnek, melyek végzett hallgatóinknak komoly versenyelőnyt kínálnak a munkaerőpiacon. 
 • Ha a BA fokozat megszerzése után pedig valaki tovább szeretne tanulni, Európa bármely más mesterképzésére is jelentkezhet, hiszen diplománkat egész Európában elismerik.
 • Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karunkon is létezik mesterképzés és tanári mesterképzés, így tehát, ha már nagyon megszerették városunk és egyetemünk, az alapszakos diploma megszerzése után hallgatóink nálunk is részt vehetnek mesterképzéseken.
 • Az Intézet és a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar oktatói pedig folyamatosan azon dolgoznak, hogy még több és jobb olyan képzést alakítsanak ki, amelyek méltóak arra a hírnévre, melyet karunk Magyarországon egyedülálló módón megszerzett azzal, hogy nálunk a humán-, a társadalom-, és a természettudományok diszciplináris összhangja és harmonikus együttélése már megvalósult.

Mit fogok itt tanulni?

IMG 1255

Az anglisztika alapszakon tanulók olyan ismereteket és képességeket szereznek, melynek birtokában képesek:

 • az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére
 • az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten
 • általános szövegek fordítására
 • Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gyakorlása során
 • megszerzett tudásukat alkotó szelleműen alkalmazzák a kulturális kapcsolatok ápolása terén nyelvi közvetítőként
 • az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatokat láthatnak el, különösen az angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben;
 • tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok láthatnak el;
 • az idegenforgalomban nyelvi közvetítőként működhetnek

 Ezen felül hallgatóinknak:

 • a nappali tagozaton lehetősége nyílik 50 kredites minor szak választására
 • nappali tagozatos egyszakos egyetemi alapképzésben, illetve a levelező tagozatos egyetemi alapképzésben hallgatóink a szakhoz kapcsolódó 30 kredites specializációt választhatnak nemzetközi kommunikáció szakirányon roadsign

Hol helyezkedhetem el a BA diplomámmal?

 • Oktatásban, tudományos, kulturális, kormányzati és európai intézményeknél; de végzett hallgatóinkat szívesen várják a gazdasági életben is, hiszen a magas szintű angol nyelvtudást, műveltséget, kiemelkedő kommunikációs és írásbeli készségeket ebben a szférában jól megbecsülik.

Mikor kell eldöntenem, hogy szeretnék-e mesterképzésre is jelentkezni? 

Mesterképzésre jelentkezni csak már megszerzett BA fokozat birtokában lehet. A diploma mellékleteként az egyetem kibocsát egy mellékletet (Europass), mely részletesen leírja a hallgatók tanulmányait, a felvett órákat, a megszerzett képességeket. Ezt bemutatva bármikor lehet jelentkezni mesterképzésre Európa bármely országában.