Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Angol-Amerikai Intézet          easi up30 graybckgrnd

Tanári szakképzettség 2013-tól a) osztatlan képzésben, tanárszakon, tanárszakokon, vagy b) BA/BSc diploma után vagy c) az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozatot követően, vagy d) általános iskolai (nem angol) osztatlan tanári oklevéllel, főiskolai szintű (nem angol) tanári oklevéllel, egyetemi szintű (nem angol) tanári oklevéllel; mestertanári (nem angol) oklevéllel; tanítói oklevéllel tanári mesterszakon szerezhető.

a.)    Érettségi után az OSZTATLAN, kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és befejezni.

A tanárképzésben szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA);  a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles általános iskolai/középiskolai angol nyelv és kultúra tanára. (Angol nyelvű megjelölése: teacher of English as a foreign language). Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd.

A képzési idő félévekben és az összegyűjtendő kreditek száma a tanárképzés különböző formái szerint változik: aa) 10 félév, 300 kredit általános iskolai tanárszak esetén , ab) 11 félév, 330 kredit, ha az egyik tanárszak középiskolai közismereti tanárszak vagy az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak; és ac) 12 félév, 360 kredit, ha mind a két tanárszak középiskolai közismereti tanárszak, illetve az egyik tanárszak az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó, osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak.

b.)    Alapszakos (BA/BSc) diploma után is lehet tanárszakra jelentkezni. Alapképzés után, BA/BSc oklevéllel rendelkezőknek a képzési idő attól függően változhat, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanárok szeretnének lenni, illetve rendelkeznek-e minor szakkal vagy nem (általános iskolai tanár: minor nélkül: 7 félév; minorral: 5 félév; középiskolai tanár: minor nélkül: 8 félév; minorral: 6 félév).

BA/BSc oklevéllel rendelkezők az alábbi feltétellel jelentkezhetnek:

-         alapképzés minorral vagy minor nélkül (pl. Anglisztika BA + német minor).

-         ha anglisztika BA oklevéllel rendelkezik, akkor mellé egy másik tanárszakot kell megjelölnie (pl: német, informatika, kémia, magyar)

-         ha az angoltanári szakot második szakként jelöli meg a jelentkező: nincs előírt nyelvvizsga követelmény,

-         jelentkezni a felvi.hu oldalon elektronikus formában kell

A tanulmányok végén szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként megvédeni.

 A végzett hallgató angol nyelvtudás, nyelvhasználat terén

–Magas, legalább C1 szintű, használható nyelvtudással, interkulturális kommunikatív kompetenciákkal rendelkezik. Képes az angol nyelv gördülékeny, helyes, magabiztos, a mindenkori kontextusba illő használatára.

 A célnyelvi kultúrák közvetítése terén

 –Ismeri az angol nyelvű kultúrákat, képes a kultúrák közötti közvetítésre, az interkulturális kompetencia fejlesztésére. Ismeri a jellemző szellemi és művészeti irányzatokat, megjelenési formáit, műveit, azokat képes hatékonyan, motiválóan, nyelvtanítás céljára alkalmazni (angol nyelvű, brit, amerikai, ausztrál, ír, kanadai, stb. kultúrák, kortárs irodalmi, képzőművészeti, filmes, zenei művek, trendek).

 Szaktudományi, szakmódszertani tudás terén

 –Ismeri a nyelvészet fő ágainak alapjait; tudását a nyelvtanítás során képes alkalmazni.

 –Ismeri az első, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, illetve az elméleti kérdésekről szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és adni.

 Választható szakpárok:

 angol nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret, környezettan tanára (általános iskolai; 10 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár (középiskolai; 12 félév)

 angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (középiskolai; 12 félév) 

 angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár (középiskolai; 12 félév) 

 angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára (középiskolai; 12 félév) 

 angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret, környezettan tanára (középiskolai; 12 félév)